Alimenty - adwokatjastrzebiezdrojcompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Alimenty

 
Fakt, że dziecko, na które opiekujący się nim rodzic otrzymuje świadczenie alimentacyjne osiągnęło dorosłość, nie łączy się z ustaniem zobowiązania rodzica płacącego alimenty. Dorosłe dziecko ma prawo do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego tak długo, jak nie posiada środków na własne utrzymanie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dziecko jest posiadaczem majątku, dającego dochody starczające na utrzymanie i wychowanie go. Rodzic płacący alimenty na dorosłe dziecko, mając pewność, że zobowiązanie to może być uchylone, musi wnieść do sądu stosowny wniosek. Wnioskiem tym jest pozew o uchylenie alimentów. Prawo nie przewiduje bowiem automatycznego wygaśnięcia świadczenia alimentacyjnego na dziecko, które osiągnęło pełnoletność. Obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie nawet wówczas, gdy dorosłe dziecko podejmie pracę zarobkową. Rodzic płacący alimenty powinien na tyle znać sytuację dziecka, by w porę złożyć w sądzie właściwy pozew. Jest to tylko i wyłącznie w jego interesie i sam musi o to zadbać.
 
 
Kiedy płacenie alimentów na pełnoletnie dziecko jest konieczne? Adwokat Jastrzębie-Zdrój Alimenty
 
 
Kontynuacja nauki. Płacenie alimentów jest konieczne, gdy dorosłe dziecko kontynuuje naukę. Przy czym nauka musi zajmować czas dziecka w takim stopniu, że nie ma ono możliwości zarabiania na siebie. Edukacja dorosłej osoby nie może być środkiem służących do czerpania dodatkowych korzyści z alimentów. Pobierające alimenty dorosłe dziecko nie może przeciągać studiów wyższych w nieskończoność. Nie może zmieniać i wciąż zaczynać nauki na nowych kierunkach. Nie może mieć kłopotów w nauce, ciągłych zaległości, niezdanych egzaminów, nie zaliczonych przedmiotów itp. Edukacja jego powinna przebiegać normalnie i bez większych zawirowań.
 
 
Nauka nie jest kontynuowana. W uzasadnionych przypadkach alimenty może pobierać dorosłe dziecko, które nie kontynuuje nauki. Są to przypadki, gdy nie może ono w żaden sposób podjąć pracy i uzyskać środków na własne utrzymanie. Rodzic zamieszkujący z dzieckiem musi wykazać przed sądem brak owych możliwości. Ale uwaga! Dorosłe dziecko nie kontynuujące nauki może dostawać alimenty tylko wtedy, gdy doświadcza niedostatku, co również trzeba dowieść przed sądem.
 
 
Uchylanie alimentów na dorosłe dziecko
 
 
Dziecko ma majątek. Alimenty na dorosłe dziecko mogą być uchylone jeśli dziecko ma majątek dający dochody, pokrywające potrzeby dziecka.
 
 
Zobowiązany ma mały budżet. Powodem do uchylenia alimentów na pełnoletnie dziecko może być mały budżet rodzica, który je płaci. Musi on jednak udowodnić, że płacenie alimentów łączy się z poważnym ubytkiem w jego budżecie.
 
 
Dziecko nie stara się zarabiać na siebie. Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na dorosłe dziecko, może wnosić o uchylenie tego obowiązku, gdy dziecko ma możliwość, ale w żaden sposób nie stara się osiągać dochodów na własne utrzymanie.
 
 
Zasady współżycia społecznego. Sprzeczność z tymi zasadami, to kolejny przyczynek do ubiegania się o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko. Rodzic wnoszący pozew musi wykazać sprzeczność swojego zobowiązania z regułami życia społecznego.
 
 
Pozew o uchylenie alimentów na dorosłe dziecko
 
 
Wnoszenie pozwu. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka może być wniesiony w sytuacji zmiany stosunków. Chodzi o jakąś ważną i znaczącą zmianę w materialnej sytuacji dziecka lub rodzica płacącego alimenty. Ustalenie zmiany stosunków przez sąd, polega na porównaniu aktualnej sytuacji stron, z sytuacją, jaka miała miejsce w trakcie orzekania o wysokości świadczenia. Zmianą stosunków jest podjęcie przez dziecko pracy dającej środki na własne utrzymanie. Zmianą taką jest również potwierdzone prawnie zaprzeczenie ojcostwa.
 
 
Gdzie udać się z pozwem? Z pozwem o uchylenie zobowiązania alimentacyjnego dotyczącego dorosłego dziecka, należy pójść do działu rodziny i nieletnich w sądzie rejonowym. Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd w miejscu zamieszkania lub przebywania dziecka.
 
 
Treść pozwu. Pozew o uchylenie alimentów na dorosłego potomka musi być dobrze przemyślany. Sąd podejmując decyzję opiera się na tym, co jest tam napisane. Najważniejsze jest przedstawienie okoliczności ważnych dla sprawy. Okoliczności te muszą być konkretne, precyzyjne, jasne, oczywiste i czytelne dla sądu. Wszystko, co mieści pozew musi być wiarygodne i poparte niezbitymi dowodami.


 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego